Vzhľadom k tomu, že kontrola potravín je stále častejšia a normy sú prísnejšie, môžeme hovoriť, že potraviny v našich obchodoch sú na dobrej úrovni. Avšak z času na čas sa predáva aj nie celkom vyhovujúce jedlo.

Podĺa informácií Štátnej veterinárnej správy bola vzorka morčacieho mäsa v obchodnom dome Kaufland v Dolnom Kubíne nevyhovujúca, keďže sa v nej nachádzala Salmonella Stanley.

Podľa dostupných informácií sa bol vykonaný odber z výrobku Mleté morčacie mäso z dolného stehna 500g s dátumom výroby 13.10.2023. Výrobok bol dodaný z Maďarska v množstve 4830 kg.

Tento výrobok je teda už po dátume spotreby (20.10.2023) a nenachádza sa na trhu. Nie je však vylúčené, že niekto ho môže mať doma zmrazený.

Každopádne, po správnom tepelnom spracovaní by malo byť mäso nezávadné, treba si však dávať pozor pri manipulácii s ním.

Zdroj: Pravda | Foto: Pixabay, ŠVSP