Slovenská republika sice vznikla až v roku 1993, no predtým sme boli (ak nepočítame obdobie 2. sv. vojny) takmer 75 rokov súčasťou Československa, predtým stáročia súčasťou Uhorska, a samozrejme, už predtým boli na území našej krajiny ďalšie útvary.

Zatiaľ, čo mestské práva začali prvé slovenské mestá získavať v 13. storočí, historici o mnohých dnešných mestách našli v rozličných kronikách písomné zmienky zo starších období. Viete, ktoré mesto je v tomto zmysle najstaršie a ktoré ďalšie sú podobne, možno až nečakane, dosť staré?

NAJSTARŠIA JE NITRA

Táto skutočnosť zrejme niektorých prekvapí, iných ale až tak nie. Na miestach, kde dnes leží mesto Nitra, sa našli nálezy staré až cca 30 tisíc rokov a prvé roľnícke osady na jej území sa datujú údajne do obdobia okolo roku 4000 pred Kristom. Pozostatky Hradiska Zobor sú staré cca 3000 rokov.

Každopádne, prvé písomné zmienky o Nitre, ktorá bola významným sídlom už v časoch druhej polovice prvého tisícročia nášho letopočtu. Podľa niektorých historikov bola hlavným mestom Samovej ríše, významná bola v časoch Veľkej Moravy. Prvá oficiálna písomná zmienka o Nitre je z roku 826, a teda, čoskoro od tej doby uplynie 1200 rokov. Následne v roku 828 bol v Nitre postavený najstarší známy kresťanský kostol v Strednej a Východnej Europe.

→ KTORÉ MESTÁ JU NASLEDOVALI?