Dnešná doba je naozaj zlá, či už sa to týka kriminality, chudoby alebo bezdomovectva. No i v ťažkých časoch by si ľudia mali vedieť pomáhať a neodvrátiť  zrak od človka, ktorý sa nachádza v núdzi a potrebuje pomoc. Takýmto prípadom je i starší pán z Košíc, ktorý to nemal v živote ľahké, no vďaka dobrým ľuďom sa jeho situácia vyvinula takto!

Jedného dňa zastavil starší pán v Košiciach cudziu ženu, ktorú poprosil o pár centov. Keďže pani bola zhovievavá a pána jej bolo ľúto, tak sa s ním začala rozprávať. Po chvíľke rozhovoru sa dozvedela, že má 70 rokov a nachádza sa v naozaj ťažkej situácií. Žije iba z dôchodku a je ubytovaný v akejsi kancelárií, kde sa nenachádza ani voda. Nanajvýš za miestnosť platí okolo 140 eur, čiže na živobytie mu ostáva 60 eur. Pán je po vyčerpaní všetkých peňažných zásob nútený žobrať na ulici a doslova zo dňa na deň prežívať. Rodinná situácia je komplikovaná, pretože na svoje deti nemá kontakt a žijú v zahraničí.

I napriek nevraživosti osudu a zlej situácií sa podarilo hlavne vďaka dobrosrdečným ľuďom, ktorí pánovi pomohli, či už s jedlom, oblečením ale to hlavné ešte len príde. Nakoľko sa kvôli zdravotným problémom a vyššiemu veku nedokáže zamestnať, tak aby vykonával ťažkú fyzickú prácu, podarilo sa mu nájsť pracovné miesto, kam sa mal dostaviť na pohovor. Je to naozaj úžasné a skladáme veľkú poklonu pred pomáhajúcimi ľuďmi. Pánovi prajeme veľa šťastia!

Zdroj: Facebook