trapas na omši

V Amerike sa jednému z duchovných podaril taký menší trapasík. Zhodil na zem horiace svietniky, pričom nimi takmer zasiahol kňaza pri kázni. Incident sa stal počas omše, keď bolo v kostole absolútne ticho. Všetci boli započúvaní do slov kázne, a samozrejme, že nasledovný rachot nemohol ostať bez povšimnutia.