Hoci sa o ňom dlho hovorí, za predošlých vlád sa do neho nikto nehrnul. Reč je o často skloňovanom zákone o hmotnej zodpovednosti pre politikov, ktorý by im dokázal klepnúť v prípade drobných aj veľkých prehreškov po prstoch.

Poslanec OĽaNO Lukáš Kyselica na sociálnej sieti prezradil, že zákon, ktorý strana zakomponovala do svojho volebného programu, ako aj do programového vyhlásenia vlády, sa môže stať skutočnosťou. Aktuálne má prebiehať jeho dolaďovanie, ako aj rokovanie s koaličnými partnermi. Kyselica uvádza, že okrem trestnoprávnej zodpovednosti neexistuje iné sankcionovanie osôb, ktoré môžu rozhodovať a nakladať s verejným majetkom.

Nakoľko ide o nový typ zodpovednosti, je potrebné legislatívne riešiť problematiku osobitným zákonom. Základná idea návrhu vychádza z anglo-amerického konceptu žaloby, ktorej podstata tkvie v možnosti súkromnej osoby podať žalobu v mene štátu v situáciách, keď štátu zjavne vznikla škoda, avšak táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac „zametená pod koberec,” uviedol.
Orgánom, ktorý by konal v mene štátu, by bola Generálna prokuratúra SR a jej zložky, no pokojne aj občan SR, ktorý by v prípade uznania nároku štátu získal 30-percentnú odmenu. “Ak súkromný žalobca iniciuje podanie, začne plynúť 60-dňová lehota, počas ktorej je príslušný orgán povinný v mene štátu rozhodnúť, či štát vstúpi do konania. Ak štát vstúpi do konania, stáva sa „primárnym“ účastníkom, ktorý plne disponuje procesnými právami… Ak je v konaní uznaný nárok štátu, pôvodný žalobca (relator) získava podielovú odmenu vo výške 30 % zo sumy priznanej v rozhodnutí súdu,” dodáva. Ten, kto by štátu spôsobil škodu, by bol napokon povinný uhradiť pokutu odstupňovanú napríklad podľa hodnoty zákazky.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj │ Foto: FB/Lukáš Kyselica – OĽANO