Rigorózna práca predsedu Národnej rady SR a SNS vyvoláva v posledných mesiacoch poriadny rozruch. Andrej Danko totiž zo začiatku odmietol zverejniť prácu, vďaka ktorej získal titul “doktora práv”. V posledných hodinách však došlo k veľkému rozuzleniu.

Andrej Danko získal titul „Doktor práv“ na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici. Svojou rigoróznou prácou sa chválil, no neprezradil ani len jej názov. Podnietil tak svojich kolegov, ktorí sa začali o jeho dielo čoraz viac zaujímať. Situácia bola natoľko vážna, že ho chceli poslanci odvolať z postu predsedu parlamentu, čo sa im však napokon nepodarilo.

Rozruch okolo práce politika ani naďalej neutíchala, čo podnietilo Akademický senát, aby zvolal mimoriadne zasadnutie. Ten nakoniec uviedol stanovisko, v ktorom upozornil, že v Dankovej práci bolo použitých neprimerané množstvo cudzích textov bez udania zdrojov. Široká verejnosť tak čakala na reakciu samotného autora rigoróznej práce.

„Vážené dámy, Vážení páni, dovoľte mi, aby som vydal vyhlásenie vo veci rozhodnutia príslušnej komisie UMB k mojej rigoróznej práci z roku 2000. Správu predmetnej komisie beriem v celom rozsahu na vedomie. Prehlasujem, že som jej výnimočné zriadenie, napriek verejnému tlaku, rešpektoval a nikdy som do jej práce nezasahoval. Obzvlášť oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo plne v súlade s platnými predpismi a že nebol porušený žiaden zákon. V celom texte však nie je zmienené ani raz slovo „plagiát“, ktoré si naozaj moji oponenti tak veľmi želali. Verejne ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlakom médii a politikov a nevydali voči mne účelový rozsudok,“ uviedol Andrej Danko a zatvoril za sebou dvere.

Vyjadrenie Andreja Danka k záverom komisie UMB

Zdroj: Facebook/Tablet.TV  |  Foto: Facebook   |  Video: Facebook/Tablet.TV