V súčasnosti dávajú rodičia svojim deťom vo veľkom aj modernejšie mená, resp. také, ktoré sa pred desaťročiami dávali len sporadicky či nie príliš často. Avšak v celkovom rebríčku aj naďalej stále kraľujú tie tradičné.

Dôvody sú predovštkým tri. Ten prvý je, že tieto tradičné mená z rebríčka dávajú rodičia deťom aj dnes. Druhý je ten, že v minulosti nebol kalendár u nás až taký kvázi široký (a hlavne rodičia príliš svojou voľbou mien nechceli vyčnievať). A za tretie, tie tradičné mená prevládali v 50tych, 60tych či 70tych rokoch, pričom z tej doby žije ešte veľmi veľa ľudí.

Aj preto nemožno očakávať, že na najvyšších stupienkoch celkovo budú mená ako Oliver, Emma, Sofia alebo trebárs Nicolas.

Najčastejšie mená na Slovensku – údaje z roku 2021

Víťazné meno Mária malo v roku 2021 celkovo viac ako 193 tisíc držiteliek, Petrov, Jánov a Jozefov bolo cez 150 tisíc, Anna sa nachádzala v občianskom preukaze takmer 140 tisíc žien, zatiaľ čo šiesty Martin už nemal početnosť ani 100 tisíc.

Zdroj: Bratislavskykraj.sk | Foto: IG/jankolenik