Poslancov si volíme na to, aby nás zastupovali v parlamente, či už národnom alebo európskom. Ich poslanie má byť presadzovať vôľu obyvateľstva. Niektoré návrhy sú lepšie, iné horšie. I keď vždy je to o uhle pohľadu.

Francúzska europoslankyňa Karima Delli prišla podľa dostupných informácií s návrhom, aby aktuálne platné vodičské preukazy skupiny B, vďaka ktorym sú ich majitelia oprávnení šoférovať vozidlá do 3,5 tony, už neboli platné.

Jej návrh znie, aby tieto boli celoplošne zmenené a vodiči s preukazmi skupiny B mohli jazdiť len s motorovými vozidlami s vlastnou hmotnosťou maximálne 1,8 tony. Vodiči, ktorí používajú či už dodávky alebo ťažšie SUV vozidlá, by tak mali problém navyše.

V prípade dodávok by sa to ešte dalo akceptovať, predsa len, ak niekto po prvýkrát sadne do dodávky, môže byť hrozbou pre premávku a tento návrh by nemusel byť úplne nelogický.

Ťažko povedať, ako by to vyzeralo v praxi, ak by tento zákon prešiel. Bolo by možné, že by nielenže všetci majitelia vodičských preukazov museli zažiadať o nový, ale mnohí, ktorí využívajú alebo majú v pláne využívať vozidlá s hmotnosťou medzi 1,8 a 3,5 tony, by museli späť do autoškoly.

Zdroj: Čas.sk | Foto: Pixabay