Brusel

Útokom v Bruseli sa dalo zabrániť. Šesť dní pred teroristickými útokmi poskytol Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) holandským úradom informácie o bratoch Bakraouivcoch o ich kriminálnej a radikálnej minulosti.