Slovenské vysoké školy (univerzity) navštevuje dennou či externou formou približne 140 tisíc študentov. Časť z nich tvoria zahraniční študenti, tých ale nie je nejaké výraznejšie percento. Viete, ktoré navštevuje najviac študentov?

Suverénnym kráľom, ako ukazujú štatistiky webu Portalvs.sk, je Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá má viac študentov, ako druhá a tretia najnavštevovanejšia univerzita v republike. Na dvanásť z nich chodí aspoň 5 tisíc študentov, len jedna z nich je súkromná.

Najnavštevovanejšie verejné vysoké školy

Univerzita Komenského v Bratislave

23 019 študentov

Technická univerzita v Košiciach

11 230 študentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

10 874 študentov

Prešovská univerzita v Prešove

8 212 študentov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

7 758 študentov

Žilinská univerzita v Žiline

7 496 študentov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

6 985 študentov

Ekonomická univerzita v Bratislave

6 943 študentov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

6 160 študentov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

5 680 študentov

Trnavská univerzita v Trnave

5 507 študentov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

4 494 študentov

Najnavštevovanejšie súkromné vysoké školy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

7 765

Vysoká škola DTI

3 004

Paneurópska vysoká škola

2 153

Štátne vysoké školy

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

2 142

Akadémia Policajného zboru

1 349

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

577

Zdroj: Portalvs.sk | Foto: Depositphotos