Na našej planéte je každoročne viac a viac ľudí, aktuálne je ich už viac ako osem miliárd. No zatiaľ čo hlavne v krajinách tzv. tretieho sveta sa ich počet výrazne zvyšuje, európske či iné vyspelé krajiny stagnujú, poprípade sú už v úpadku.

Podľa prognóz by hneď v desiatich krajinách sveta mal do roku 2050 klesnúť počet ich obyvateľov predovšetkým kvôli migrácii ich domácich obyvateľov, starnutiu populácie a nizkej pôrodnosti o minimálne 15 percent. Slovensko ani Česko medzi nimi nie sú.

4. – 10. miesto

10. Albánsko – pokles o 15,8%

9. Japonsko – pokles o 16,3%

8. Moldavsko – pokles o 16,8%

7. Chorvátsko – pokles o 18%

6. Bosna a Hercegovina – pokles o 18,2%

5. Srbsko – pokles o 18,9%

4 Ukrajina – pokles o 19,5%

→ TOP 3