Náročnou, no zároveň kľúčovou úlohou obchodníkov (predávajúcich) je čo najrýchlejšie odhadnúť, s akým typom zákazníka majú dočinenia. Niektorých ale doslova nenávidia. Viete, ktoré tri základné typy sú to?

Pre pochopenie, pod pojmom obchodník (či predávajúci) si nepredstavte človeka za kasou, ktorý vám blokuje váš nákup. Predávajúci je “opakom” zákazníka. Ten, čo ponúka a predáva tovary alebo služby, ktoré on alebo spoločnosť, pre ktorú pracuje, poskytuje ľuďom. A každý, kto pracuje s ľuďmi, vie, že niekedy je to fajn práca, no niekedy nočná mora. Ktoré tri typy zákazníkov sú teda pre obchodníkov takpovediac nočnou morou?

TEN, ČO NAPOKON NEKÚPI

Alebo to ani nemal v úmysle. Obchodník s ním diskutuje, ponúka mu všetko možné, vysvetľuje, naslúcha mu, no jednoducho tento zákazník napokon odíde bez utratenia jediného centa.

Zatiaľ, čo niektorým ľuďom je doslová trápne niekde prísť, poobzerať, informovať sa a napokon odísť a niekedy radšej kúpia aspoň niečo, aby si nepripadali hlúpo, iní to považujú za “svoju obľúbenú disciplínu”. Vrcholom je, keď je tento človek ešte ako bonus arogantný.