Polícia Slovenskej republiky informovala v utorok 6. marca o vyšetrovaní nálezu otrávených chránených živočíchov a poľovnej zveri v katastri obce Lakšárska Nová Ves (okr. Senica).

Ako uvádza polícia, podľa doposiaľ zistených informácií ide najmenej o 6 jedincov zákonom chráneného myšiaka lesného (Buteo buteo), 2 jedince zákonom chráneného jastraba lesného (Accipiter gentilis), 2 jedince poľovnej zveri líšky hrdzavej a 1 jedinca kuny skalnej. Tieto živočíchy boli s najväčšou pravdepodobnosťou otrávené vysoko rizikovou chemickou látkou.

Nie je možné vylúčiť, že v tejto lokalite ide o opakovaný prípad. “Z tohto dôvodu Polícia vyzýva obyvateľov k zvýšenej opatrnosti pri pohybe na voľnom priestranstve s deťmi alebo so psami, nakoľko použitá vysoko riziková látka je smrteľne nebezpečná ako pre živočíchy, tak aj pre ľudí,” dodáva polícia.

Prípadné informácie vedúce k zisteniu totožnosti páchateľa zasielajte na e-mail oenv.kp.ppz@minv.sk alebo ich oznámte na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne na 0961050156 alebo 0961050123.

Polícia rovnako žiada verejnosť o zvýšenú pozornosť aj v iných regiónoch Slovenska, najmä v otvorenej poľnohospodárskej krajine, kde sa takéto prípady najčastejšie objavujú.

Zdroj/Foto: Facebook Polícia Slovenskej republiky, hitky.sk