Obyvateľom štátu Washington určite nejeden vyznávač „marišky“ zo Slovenska len ticho závidí. Používanie marihuany pre všetky účely tu totiž bolo legalizované ešte na konci roku 2012. Okrem nesporných pozitívnych stránok má však užívanie marihuany aj negatívne dopady. Napríklad zvýšený počet úmrtí na cestách.