Medveď hnedý je chráneným zvieraťom, ktoré avšak v ostatných mesiacoch zaútočilo na množstvo ľudí na Slovensku. Časť ľudí je presvedčená, že je čas ich počet zredukovať. Koľko medveďov sa ale nachádza na území našej krajiny?

Samozreme, presný počet nie je možné zistiť. Aj preto existujú rozličné vedecké metódy, ako sa k tomuto číslu aspoň teoreticky dostať.

Redaktori týždeň čo týždeň rozprávajú o ďalšom strete človeka s medveďom. Nie je toho už príliš? Sú medvede premnožené a mali by ich začať strieľať, či podobných prípadov bolo vždy veľa, len sa o nich nehovorilo tak ako dnes?

Samozrejme, útoky medveďa na človeka sa diali aj v minulosti, no tento rok sa zdá byť extrémnym. Dôvodov môže byť viacero, no takmer isté sa zdá byť to, že sa ich počet na našom území navýšil a keďže každý medveď potrebuje určité teritórium, logicky potrebujú určitú plochu na svoj život.

Kde je ale problém? Sčítanie medveďov, ktoré sa robilo v roku 2014 vypovedalo o počte niečo cez 1200 medveďov na území SR. Minulý rok sčítanie medveďov na základe DNA analýzy (trusu, srsti a pod.) prišlo tiež s podobným číslom – okolo 1200 kusov. A keďže počet sa na základe tohoto prieskumu nezvýšil, nie je reálne, aby Európska únia dala Slovensku výnimku na ich odstrel.

Každopádne, realita je takmer určite iná a počet 1200 je skutočne skresľujúci. „Je absurdné, aby sa po 6 rokoch kedy sa rozšíril areál výskytu medveďa aj na také územia, kde sa predtým nikdy nevyskytoval, tak Štátna ochrana prírody vyhodnotí, že počet medveďov na Slovensku klesol alebo sa prakticky nezmenil. Spochybnili to aj vedecké kapacity. Bola použitá zlá metóda a vyzbierali malú vzorku exkrementov.

Štúdia Karlovej Univerzity v Prahe zistila toto číslo, no vedci sa zhodli, že sa nezakladá na realite,” znie vyhlásenie, zatiaľ čo odhady poľovníkov a odborníkov, ktorí majú k dispozícii reálnejšie odhady, hovorí o počte okolo 3 tisíc kusov, extrémne odhady sú až 6 tisíc, čo je ale skôr už prestrelené číslo-

Mnohí sú presvedčení, že medvede láka trebárs zlé zabezpečenie kontajnerov, ktorých zápach, naopak, medveďa láka, ako aj skutočnosť, že sa mneí ráz našej krajiny a tam, kde bol trebárs les, je dnes pole ale nejaká oblasť, kde sa z medveďa stáva nebezpečný tvor.

Každopádne, kým kompetentní nebudú mať podložené dôkazy a nerozhdnú o tom, že odstrel alebo iná regulácia medveĎa je nevyhnutná, nebude možné toto mohutné zviera žijúce v našich lesoch len tak začať legálne likvidovať.

Zdroj: Zoznam.sk| Foto: Depositphotos