Vykurovacia sezóna je už v plnom prúde, no tento rok bude niektorých ľudí stáť viac než po minulé roky. Menia sa totiž pravidlá pre rozpočítavanie nákladov na teplo v bytových domoch. Koho sa to dotkne najviac?

Dôvodom zmien je to, aby bolo rozpočítavanie nákladov čo najspravodlivejšie. Nie je totiž žiadnou novinkou, že niektorým bytom stačí kúriť menej, pretože teplo k nim prúdi aj zo susedných bytov. Bežne teda dochádzalo k tomu, že kým niektorí ľudia platili extrémne veľa, ich susedia sa tešili z nízkych účtov. Tomu by mal byť koniec.

Ako uvádza Slovenská inovačná a energetická agentúra, prvýkrát tieto zmeny pocítime v máji budúceho roka, kedy sa bude riešiť vyúčtovanie za rok 2023.

Ako prebehne rozpočítavanie?

V súčasnosti celkové náklady rozpočítavajú v pomere 60 % základná zložka podľa podlahovej plochy bytu a 40 % podľa nameranej spotreby s  tým, že vlastníci môžu rozhodnúť o jeho zmene.

Zdroj: Pixabay

“Novinkou je, že vyhláška určuje, že podiel základnej zložky nemôže byť nižší ako 30 %, a predovšetkým zavádza kontrolný mechanizmus, ktorý má zabezpečiť spravodlivé rozdelenie nákladov. Podľa neho by nemal rozdiel medzi bytom s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na štvorcový meter celkovej plochy vykurovaného priestoru a bytom s maximálnou cenou na štvorcový meter prekročiť 2,5-násobok,” uvádza Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ak bude rozdiel väčší, upraví sa podiel základnej zložky na celé percento smerom nahor a podľa tohto pomeru sa rozpočítajú náklady v celom bytovom dome. Nová vyhláška umožňuje používanie koeficientov na zohľadnenie nepriaznivej polohy, napríklad na najvyššom poschodí. Rozhodnutia vlastníkov, ktoré sú v rozpore s novou vyhláškou, je potrebné uviesť do súladu s ňou do 30. júna 2023.

Najviac si po novom roku teda priplatia tí, ktorí boli doteraz zvyknutí na nižšie účty. Aj napriek tomu, že ich byt “vykúria” susedia, kvôli spravodlivejšiemu prerozdeleniu ich čakajú oveľa vyššie platby.

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra | Foto: Pixabay