V júni 2024 sa končí funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá by sa tých, ktoré sa blížia, zúčastniť ako kandidátka nemala. Aspoň to teda už pred nejakou dobou avizovala. Naopak, niekoľko kandidátov už svoju kandidatúru ohlásilo.

Najnovšie svoje prezidentské plány predstavila nie práve známa Marta Čurajová. Možno práve to má byť okrem jej vízií jedna z jej silných stránok. No možno i veľká slabina. No o tom potom.

Každopádne, magistra Marta Čurajová chce kandidovať ako nezávislá apolitická národná kandidátka.

„Chcem sa zasadzovať za tvorbu, prijímanie a schvaľovanie takých legislatívnych opatrení a podporovať ich aplikáciu v praxi, ktoré budú zamerané na skutočnú reformu justičného systému a jeho očistu, zrýchlenie súdnych konaní, vymožiteľnosť práva, budovanie poľnohospodárskej a priemyselnej sebestačnosti,“ uviedla prezidentská kandidátka, ktorá už začala so zberom podpisov.

Okrem toho avizuje i podporu ochrany prírodného, kultúrneho a historického dedičstva a tvorbu pracovných príležitosti, podobne tak i podporu sociálnej rovnosti a nediskriminácie.

Zdroj: Aktuality.sk | Foto: IG/marta.curajova.sk