Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred zvýšenou koncentráciu smogu a prachových častíc PM10 v ovzduší. Pričom platnosť upozornenia sa začína o 14.30 hodine dňa 6. decembra a platí až do odvolania. 

Varovanie platí pre mestečko Jelšava na južnom Slovensku a pre jeho bezprostredné okolie. Príčinou tejto smogovej situácie sú namerané vysoké emisie PM10, pochádzajúce z vykurovania a ďalších miestnych zdrojov, ktoré sú v tejto horskej doline znásobené nepriaznivými rozptylovými podmienkami. Predpokladá sa, že obdobná situácia sa bude odohrávať aj vo všetkých okolitých miestach a dolinách, keďže v daných oblastiach bude oblačno až zamračené a hmlisto s bezvetrím alebo slabým vetrom. Teda predpoveď na najbližšie dni bude priať zvýšeným emisiám.

Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 µm, ktoré sú súčasťou smogu a jeho zvýšenie môže mať negatívne účinky na ľudský organizmus. Väčšinou sa prejavuje na najcitlivejších skupinách populácie, ktoré zastupujú starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. 

Prejavy nežiaducich účinkov:

Akútne účinky sa môžu prejaviť formou dráždenia očí, nosa a hrdla, kašľom a bolesťami hlavy a pocitom tlaku na prsiach. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri častom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením nástupom alergickej reakcie, či poruchami imunity.

Ako sa chrániť ? 

Počas výskytu zvýšeného smogu by ste mali:

  • obmedziť dobu pobytu vonku
  • skrátiť vetranie obytných miestností
  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

SMHÚ taktiež apeluje na občanov, ktorí kúria pevným palivom, aby zachovávali správne vykurovacie podmienky (  nespaľovať odpad ani drevený, používať dobré vyschnuté drevo, pravidelne čistiť komín a kotol, … ) a tak sa snažili nezvyšovali obsah škodlivých látok v ovzduší.

Zdroj: shmu.sk | Foto: shmu, pexels