Mladosť – dravosť? Mladosť – drzosť? Kto z koho? Kto má právo na názor? Slovenský premiér Róbert Fico si na svojom oficiálnom účte na Facebooku zastal docenta z právnickej fakulty, no zároveň urazil študenta.

Portál Aktuality.sk hodnotil, čo sa stalo minulý týždeň pred budovu úradu vlády. Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského a taktiež žurnalistiky tam prišli vyjadriť protest, keďže sa im nepáčilo, ako sa premiér Robert Fico vyjadroval na adresu ich spolužiaka.

Predseda vlády mal slovne zaútočiť na študenta práva Mareka Janigu na sociálnej sieti a označil ho za „absolútne nepodstatného“. Takéto označenie je zrejme cez čiaru, no ani slová z úst študenta zrejme neboli celkom v poriadku. Čo sa stalo, hodnotil aj denník N, ktorý Róbert Fico označil za protislevenský.

Premiér zároveň poukazuje na to, že Denník N vyvyšuje študenta, ktorý z objektívnych dôvodov nemôže mať ešte dostatočný rozhľad, nad docenta s dlhoročnými skúsenosťami, a to len preto, že práve ten názor sa mu páči viac.

VYJADRENIE RÓBERTA FICA

Profil dekana Eduarda Burdu na oficiálnej stránke univerzity

„Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na problematiku trestného práva v súvislostiach s ďalšími právnymi aj mimoprávnymi vednými odbormi, najmä správnym právom. Výsledkom tohto bádania je kapitola vo vedeckej monografii „Analógia vo verejnom práve“. Publikoval viac ako šesť desiatok vedeckých prác, dve vedecké monografie „Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona“ v roku 2006 a „Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu“ v roku 2013. Je vedúcim autorského kolektívu vedeckého komentára k Trestnému zákonu od nakladateľstva C. H. Beck. Vo svojej pedagogickej práci sa snaží prepojiť teóriu a praktické poznatky a zavádzať inovatívne metódy výučby. K jeho hobby patrí turistika, film a beletria vrátane jej tvorby.“

Zdroj: Aktuality.sk, Uniba.sk | Foto: IG/robert.fico