Spoločnosť Merriam-Webster vyhlásila TOP slovo roku 2016.

[sociallocker]Stalo sa ním slovo “SURREAL” (surreálne, nereálne). Americká vydavateľská spoločnosť, ktorá je známa svojimi populárnymi slovníkmi povedala, že rozhodnutie o tomto slove bolo založené na dvoch jednoduchých kritériách. Prvé je, že slovo má “vysoký stupeň vyhľadávania” a “významný vzrast roku za rokom vo vyhľadávaní” podľa Merriam-Webster.com

Peter Sokolowski, editor pre Merriam-Webster, povedal správam Yahoo, že toto sú kritériá, pretože viaceré z tých najvyhľadávanejších slov sú každý rok rovnaké.

dictionary

Merriam-Webster, ktorý vyhlasuje “Slovo roka” od roku 2003, definuje “surreal” ako “poznačené intenzívnou iracionálnou realitou sna”.

“Niečo o tomto slove vieme,” vraví Sokolowski o “surreal”. “Bolo to jedným z najvyhľadávanejších slov po “dátume 11.9” a iných katastrofách: streľby v Newtown, Boston Marathon bombing a samovražda Robina Williamsa. Vieme, že toto slovo je spájané s nejakým druhom šoku a prekvapením.

Podľa Merriam-Webster, “surreal” je relatívne nové slovo v angličtine a jeho stopy siahajú k Surrealistickému umeleckému hnutiu skorého 20. storočia. V roku 1920, surrealistickí spisovatelia a maliari ako André Breton a Salvador Dalí získali širokú pozornosť kvôli ich práci, ktorá zobrazovala podvedomie v snových spôsoboch a slovo “surreal” sa začalo používať v nasledujúcej dekáde. V roku 1967 Merriam-Webster zahrnulo slovo “surreal” do svojho slovníka.

book

Zdroj: Yahoo News | Foto: Pixabay
[/sociallocker]