Na Slovensku máme 141 obcí so štatútom mesta, pričom nedávno sme písali o tom, ktoré sú tie najľudnatejšie neokresné. A víťazné mesto v tom ohľade sa umiestnilo veľmi vysoko aj v hodnotení finančne najzdravších miest.

141 miest bolo hodnotených z hľadiska finančného zdravia Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy. Jedná sa o výsledky za kalendárny rok 2022 a boli zverejnené na konci roka 2023.

Maximálne dosiahnuteľné skóre mohlo byť 6 bodov a kľúčovými meranými ukazovateľmi boli celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po splatnosti k príjmom a záväzky aspoň po 60 dňoch po splatnosti. Je tak jasné, že všetky tieto ukazovatele sú ovplyvňované najrôznejšími finančnými či ďalšími faktormi.

Ako si teda jednotlivé mestá viedli? Ekonomicky najzdravšie mesto získalo fantastické skóre 5,69 bodu z maximálneho počtu 6 bodov, naopak, najhorším výsledkom bolo 3,71 z maximálneho počtu 6 bodov.

→ AKO SÚ NA TOM KRAJSKÉ MESTÁ? ←

→ TOP 10 EKONOMICKY NAJZDRAVŠÍCH MIEST ←

→ 10 EKONOMICKY  NAJMENEJ ZDRAVÝCH MIEST ←