Zatiaľ, čo za socializmu na vysoké školy chodila len hŕstka študentov, dnes sú ich oveľa vyššie počty. Vzhľadom k tomu, že ich máme na Slovensku skutočne dosť, a na mnohé obory prijímajú veľa študentov, dostávajú sa na ne aj tí, ktorí na to vlastne nemajú. Každopádne, na tom sa meniť nemá nič. Aspoň zatiaľ.

Pred pár rokmi začali na niektorých univerzitách upúšťať od štátnic a študenti završovali svoje bakalárske, inžinierske, doktorské či magisterské štúdia len záverečnou prácou. Mnohým sa uľavilo.

Aktuálne ale niektoré univerzity uvažujú nad tým, či sú potrebné semestrálne či záverečné práce, resp. aké majú byť. Dôvodom je expanzia umelej inteligencie, ktorú študenti veľmi šikovne vedia využívať, teda aspoň časť z nich. Zástupcovia viacerých univerzít už analyzujú možnosti toho, ako by v budúcnosti mohlo štúdium vyzerať.

Pre vysoké školy je umelá inteligencia výzvou, ktorá postupne mení ich charakter výučby a prístup pedagógov k zadávaniu úloh. Hoci v porovnaní so zahraničím zaostávame, aj u nás sa s umelou inteligenciou v akademickom prostredí počíta stále viac.

Ako informuje web Aktuality.sk, Univerzita Komenského (UK) v Bratislave minulý týždeň vydala špeciálnu smernicu o zapojení umelej inteligencie do vzdelávania. Po jej vzore plánujú ísť aj ďalšie.

V susednom Česku zasa na Vysokej škole ekonomickej v Prahe zrušili bakalárske práce a nahradili ich záverečnými projektmi z jednoduchého dôvodu – študenti pri ich tvorbe až príliš využívali umelú inteligenciu. Slovenská rektorská konferencia (SRK) nevylučuje, že by mohlo dôjsť k revízii aj u nás, hoci je pravdepodobnejšie, že každá univerzita bude môcť mať vlastné pravidlá.

Dlhodobo diskutujú o využívaní nástrojov umelej inteligencie v rámci vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti aj na Žilinskej univerzite. Podľa jej hovorkyne Adriany Valentovičovej vedomosť o tom, že by študentom vypracovávali tieto výdobytky záverečné práce, zatiaľ nemajú.

„Semestrálne i záverečné práce sú spojené s ich prezentáciou a následnou diskusiou, ktoré môžu odhaliť to, že študent s danou prácou nie je stotožnený, a okrem toho práca je podozrivo stopercentná, čo sa týka pravopisu, slovosledu i použitých termínov a pojmov. Zároveň využívame antiplagiátorskú kontrolu odevzdej.cz – systém na odhaľovanie plagiátov v seminárnych a iných prácach,“ vysvetlila.

Zdroj: Aktuality.sk | Foto: Depositphotos