Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) informovala 8. decembra o nebezpečných slepačích vajciach na slovenskom trhu, v ktorých bola v rámci cielenej kontroly opäť zistená prítomnosť rezíduí pesticídu fipronil. 

“V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonala RVPS Svidník v prevádzke Ján Pankuch – AGROPANK – sklad, kataster Lúčka č. 176 časť Močarnice, 087 01 Kračúnovce, odber vzorky výrobku “Slepačie vajcia” hmotnostná trieda M, DMT 9.12.2017, krajina pôvodu Poľsko, farma: Ferma Drobiu Wieslaw Basta, PL 12101302, Tegoborze, Poľsko; triediareň: Sądecka Grupa Producentów Jaj AGRO-FERMA Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz ul. Myśliwska 4, dodávateľ: P.P.H. DROBEKSAN, ul. Wiśniowieckiego 132, 33-300 Nowy Sącz,” informoval ŠVPS SR na svojej oficiálnej stránke.

Podľa informácií bola vzorka analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava. V dodanej vzorke tak bola chemickou analýzou zistená prítomnosť rezíduí pesticídu fipronil v množstve 0,011 mg/kg.

Zdroj: svssr.sk | Ilustračná foto: pixabay.com