Azda všetci si prajeme žiť vo svete, kde nebude nenávisť, konflikty a nedajbože vojnové konflikty. Žiaľ, neustále sa celé stáročia niekde bojuje o územia, o svoje práva, vplyv či bohatstvo.

My sme našli v súvislosti s tým, že v týchto dňoch už, žiaľ, nie sme len svedkami bojov na Ukrajine, ale aj v Izraeli, niekoľko výrokov slávnych.

Výroky slávnych o vojne

1

Mahatma Gandhi: „Aký rozdiel to má pre mŕtvych, siroty a bezdomovcov, či sa šialená deštrukcia deje v mene totality alebo vo svätom mene slobody alebo demokracie?”

Barack Obama: „Nie som proti všetkým vojnám. Ale som proti hlúpej vojne. Som proti unáhlenej vojne.”

Thomas Edison: „Jedného dňa vyjde z mozgu vedy stroj alebo sila tak desivá vo svojich možnostiach, tak úplne desivá, že dokonca aj človek, bojovník, ktorý sa odváži mučiť a smrť, aby spôsobil mučenie a smrť, bude zdesený, a preto navždy opustí vojnu.”

John F. Kennedy: „Ľudstvo musí ukončiť vojnu skôr, ako vojna ukončí ľudstvo.”

Benjamin Franklin: „Nikdy nebola dobrá vojna ani zlý mier.”

Späť