Nielenže politici dokážu pomerne úspešne rozdeliť ľudí, ale ani táto hádanka nie je celkom jednoznačná. Dokážete odpovedať na ňu správne? Každopádne nám napíšte, aká je podľa vás správna odpoveď.

 

ZADANIE