Pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) platí od 1.7. nový prepravný poriadok, ktorý sa veľmi jasne vymedzuje voči akejkoľvek nepovolenej činnosti na palube ich vlakov pod zámienkou ochrany bezpečnosti pasažierov. Napriek tomu, že nová smernica je v účinnosti už mesiac, kvôli letnej, prázdninovej sezóne neboli informácie doposiaľ medializované.

[sociallocker]Ako prví o zmene poriadku informovali v Pluske. Nový prepravný poriadok ZSSK (časť A.4.6) doslova uvádza toto:

“Bez predchádzajúceho písomného povolenia ZSSK je vo vlakoch ZSSK zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom. Predovšetkým je, bez písomného súhlasu ZSSK, zakázané podnikať alebo vstupovať do vlakov ZSSK za týmto účelom, vykonávať predaj, propagáciu alebo prieskum ponúk, resp. zber dát na uvedené účely, uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, resp. realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony. V prípade porušenia tohto zákazu bude osoba alebo cestujúci vylúčený z prepravy v najbližšej stanici vlaku.”

Príslušníci strany Kotleba-ĽSNS, ktorí sa vo voľnom čase za štátne peniaze, ktoré dostala strana ako príspevok za volebný výsledok, prevážali na niektorých linkách ZSSK, teda od minulého mesiaca môžu byť z vlaku vykázaní. Okrem údajnej ochrany cestujúcich totižto zároveň rozdávali agitačné letáky a na sociálnych sieťach využívali túto činnosť (vrátane videodokumentácie) na vlastnú propagáciu.

Paradoxne, napriek tomu, že po mesiaci sa informácie o zmene poriadku konečne dostali do médií, jeden z poslancov ĽSNS zverejnil na svojej facebookovej stránke toto:
Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, a či hliadky v zelených tričkách z vlakov naozaj zmiznú.
[poll id=”18″]
Zdroj: slovakrail.sk, facebook.com Foto: Youtube.com[/sociallocker]