Pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) platí od 1.7. nový prepravný poriadok, ktorý sa veľmi jasne vymedzuje voči akejkoľvek nepovolenej činnosti na palube ich vlakov pod zámienkou ochrany bezpečnosti pasažierov. Napriek tomu, že nová smernica je v účinnosti už mesiac, kvôli letnej, prázdninovej sezóne neboli informácie doposiaľ medializované.