V televízii Markíza je po tom, ako obľúbený moderátor Michal Kovačič obvinil jej vedenie, je poriadne dusno. Ba čo viac, až cca stovka zamestnancov je v štrajku a požadujú určité právomoci a rovnako aj vrátenie relácie Na telo s rovnakým moderátorom. Je to reálne?

Zdá sa, že nie a podľa vedenia televízie je vina predovšetkým na strane štrajkujúcich, ktorí sa odmietajú konštruktívne dohodnúť.

„Štrajkovému výboru sme dnes doručili náš návrh na riešenie otvorených otázok, ktorý považujeme za správny a akceptovateľný. Napriek našej snahe o opätovné stretnutie sme z druhej strany nateraz neobdržali odpoveď,” stojí v stanovisku televízie, ktorá má tento krok považujať za signál, že protistrana nemá záujem dosiahnuť dohodu.

„Vedenie je však stále kedykoľvek pripravené rokovať s členmi redakcie, ktorí chcú situáciu skutočne deeskalovať a viesť konštruktívne rozhovory,” uviedla tiež Markíza.

Vedenie TV Markíza zdôrazňuje, že inkriminované právomoci sú nedeliteľné a vyplývajú z povinností vysielateľa stanovených zákonmi Slovenskej republiky. Dodržiavanie všetkých zákonných a etických požiadaviek novinárskej práce bude aj naďalej prioritou vedenia televízie a Redakčnej rady CME, ktorú tvoria medzinárodne uznávaní novinári.”

Dodáva, že vedenie TV Markíza tiež opätovne zdôrazňuje, že stanica bude vždy presadzovať objektivitu, nestrannosť, žurnalistiku založenú na faktoch a bude stáť na strane demokratických hodnôt, pričom je pripravené prijímať výpovede, no aj konštruktívne jednať s tými, ktorí chcú pokračovať.

Ďalšie rany pre Markízu: Populárna televízia reaguje!

Zdroj: Čas.sk | Foto: IG/Markíza