Europoslanci sa pred pár mesiacmi rozhodli vložiť dôležitú zmenu do rúk občanov Európskej únie. Išlo o hlasovanie týkajúce sa striedania letného a zimného času prostredníctvom dotazníka. Následne prišla na rad Európska únia, ktorá mala uviesť svoje stanovisko, pričom nastala nečakaná zmena.

Celoeurópskeho dotazníka sa zúčastnilo viac ako 4,6 milióna ľudí, pričom až 80 % respondentov uviedlo, že súhlasia so zrušením striedania letného a zimného času. Následne sa každá krajina, ktorá je súčasťou EÚ, mala vyjadriť k tejto téme vrátane Slovenska. Je však prekvapujúce, že väčšina poslancov uprednostňuje zimný čas aj napriek tomu, že väčšina Slovákov si praje letný čas.

Podobnými problémami sa momentálne zaoberajú aj iné členské štáty, na čo bol nútený zareagovať aj samotný Brusel. Pôvodne sme si totiž mali posunúť hodinky 1. apríla 2019, a to posledný krát. Mnohé krajiny chcú však zrušenie času koordinovať so susednými štátmi. „Ukazuje sa, že členské štáty potrebujú viac času na ďalšie konzultácie a posúdenia vplyvov, a to tak na vnútornej úrovni, ako aj medzi susednými členskými štátmi,“ uviedla europoslankyňa Anna Záborská pre plusku.sk.

Členské krajiny tak majú ďalšie dva roky, aby sa vzájomne dohodli o následnom zrušení času a výbere jedného z nich. Záborská však priznala, že stále existuje možnosť, že zostane všetko po starom, aj keď to považuje za málo pravdepodobné.

Zdroj: pluska.sk  |  Foto: Pixabay