V mestkej časti Serede s názvom Nový Majer môžu domáci, ale aj “cezpoľní” vidieť jedinečný úkaz. Uprostred novej ešte neskolaudovanej cesty, tesne pred kruhovým objazdom, stojí takmer 30 metrov vysoký elektrický stožiar!