Uplynulý víkend prepuklo v Domove sociálnych služieb v Pezinku medzi klientami i zdravotníkmi pandemické ochorenie COVID-19, pričom pozitívne testovaných bolo doposiaľ viac ako 50 ľudí. Aj keď sa spočiatku zdalo, že v tomto prípade pochybili predovšetkým pracovníci centra, tí napísali bratislavskému županovi Jurajovi Drobovi otvorený list, ktorý je plný šokujúcich informácii.

Otvorený list v plnom znení

Vážený pán Mgr. Juraj Droba MA, MBA

Týmto otvoreným listom sa na Vás obraciame s prosbou o náležité riešenie kompetentnej osoby a následnú veľmi vážnu situáciu, ktorá v domove sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici 37 v Pezinku, kde pracujeme, vznikla.

Vážna situácia, ktorá aktuálne postihla toto zariadenie, bohužiaľ, nevznikla zo dňa na deň a absolútne nemusela nadobudnúť taký masívny rozmer. Keďže informácie podávané v médiách sú skreslené, rozhodli sme sa podať túto sťažnosť.

Chceli by sme upozorniť na veľmi neuvážené a ľahostajné správanie p. riaditeľky domova sociálnych služieb voči zamestnancom, ktorí už dlhšie upozorňovali na zhoršený zdravotný stav viacerých klientov domova.

PaedDr. Viola Schmidtová, riaditeľka domova sociálnych služieb, hrubo porušila všetky svoje povinnosti, ktoré jej prináležia.

Zamestnanci, zdravotné sestry, opatrovateľky, my všetci sme už od 21.3.2020, odkedy problém v zariadení trvá, pani riaditeľku opakovane vyzývali a prosili, aby podnikla kroky, ktoré sú v aktuálnej situácii s problémom COVID-19 nevyhnutnosťou.

Zdravotná sestra, ktorá sa vrátila z PN, informovala riaditeľku o zhoršujúcom sa stave našich klientov na oddeleniach, apelovala na potrebu vykonania testov na COVID-19, avšak odpoveďou zo strany pani riaditeľky bolo, aby sa dala vyšetriť na psychiatrii.

K svojim zamestnancom sa správala posmešne a odmietla akékoľvek kroky, aby zabránila masívnemu rozšíreniu tohto, pre našich seniorov veľmi vážneho, v mnohých prípadoch fatálneho ochorenia.

Viacerí seniori mali zvýšené a vysoké teploty spolu s respiračnými symptómami prislúchajúcimi ochoreniu COVID 19 a ich počet postupne narastal. Mnohí zamestnanci mali obavy chodiť do práce a opakovane podávali sťažnosti na zhoršený stav klientov. Taktiež samotní zamestnanci ochoreli a boli doma na PN s rovnakými príznakmi.

05.04.2020 v domove sociálnych služieb nastal exitus pacienta, ktorý taktiež vykazoval príznaky COVID 19. Po informovaní našimi zamestnancami o stave a smrti pacienta p. riaditeľka Schmidtová celú vec zamietla pod koberec a ani v tomto prípade nepodnikla potrebné kroky.

Tieto už dlhšie trvajúce problémy sa začali riešiť iba vďaka našej Vrchnej sestre, na podnet ktorej sa po jej príchode do práce začali veci hýbať správnym smerom, a ktorej týmto ďakujeme. Vykonali sa testy pacientke, ktorá vykazovala príznaky ochorenia COVID-19 , ktoré následne vyšli dňa 11.04.2020 pozitívne.

Svojim nekompetentným a arogantným správaním ohrozila PaedDr. Viola Schmidtová tých najzraniteľnejších, celý domov seniorov, nás zamestnancov a naše rodiny.

Odo dňa 08.03.2020 boli prijaté striktné opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19. Avšak iba my vieme, že pani riaditeľka Schmidtová aj napriek zákazu povolila návštevy rodinných príslušníkov na recepcii domova, ako aj napríklad vykonávanie pedikúry pre klientov domova. Taktiež sme trpeli nedostatkom ochranných prostriedkov, jedno rúško na zamestnanca na deň, v tejto problematike ochrany zdravotníckeho pracovníka v danej situácii, ktorá v domove seniorov vládla, vedenie taktiež zlyhalo.

V našom zariadení nevhodné správanie zo strany riaditeľky pretrváva dlhý čas, arogancia, šikana a ponižovanie z jej strany sú dôvodom častého odchodu mnohých našich kolegov a kolegýň.

Týmto Vás naozaj zo srdca, predovšetkým v mene našich seniorov a v nemalom rade aj nás zamestnancov, v tejto ťažkej situácii prosíme o náležité vyvodenie dôsledkov pre riaditeľku PaedDr. Violu Schmidtovú, zodpovednú za zdravie našich klientov, ktorí sú nám ako rodina.

V závere nášho listu sa nepodpisujeme konkrétne, keďže sú zamestnanci, ktorí majú s pani riaditeľkou nie úplne štandardný vzťah a majú z nej strach.

Chceme zároveň upozorniť, že sme pripravení sa pod všetko podpísať a taktiež, ak to bude potrebné, predstúpiť pred televízne kamery.

S pozdravom

Zamestnanci DSS Pezinok

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Instagram HITKY_SK plný pikošiek! Nájdete ho >>>TU<<<

Foto: FB/Mesto Pezinok