V Londýne sa konala dražba predmetov kráľovskej rodiny, medzi nimi nechýbali ani dopisy, ktoré napísala tragicky zosnulá Lady Diana.