1. októbra obmedzí Slovensko vlna ďaľších opatrení, ktoré vyplynuli z posledného zasadania krízového štábu na čele s Igorom Matovičom a hlavným hygienikom Jánom Mikasom. Otázka vyhlásenia núdzového stavu však nebola jasná, no dnes je už isté, že druhá vlna koronavírusu ho so sebou nekompromisne priniesla.

Igor Matovič informoval o opätovnom schválení núdzového stavu v krajine, tentokrát na 45 dní. Do platnosti vstúpi v rovnaký deň ako aj nové obmedzenia, teda vo štvrtok 1. októbra. Čo to vlastne znamená a ako zasiahne táto zmena naše životy?

Zákon o bezpečnosti štátu v čase vojnového, výnimočného a núdzového stavu hovorí: “Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.”

Núdzový stav bude na Slovensku vyhlásený v dôsledku pandémie koronavírusu, pričom počas prvej vlny sa týkal v období od 16. marca do 14. júna len zdravotníctva. “V prvej vlne sme mali núdzový stav, toto je to isté, a mnohí občania SR ani len netušili o tom, že je núdzový stav zavedený,” uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Na čo má štát právo v čase núdzového stavu a ako to môže zasiahnuť aj do našich bežných životov?

Zákon povoľuje:

 • obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou
 • uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam
 • obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb
 • obmedziť doručovanie poštových zásielok
 • obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania
 • obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať
 • obmedziť právo slobodne rozširovať informácie
 • zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie
 • zakázať uplatňovanie práva na štrajk
 • vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Instagram HITKY_SK plný pikošiek! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: FB/Igor Matovic, minv.sk