Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je nevyhnutné, ak chcete jazdiť bez nehôd a platenia pokút. Každopádne, už od 1. apríla 2024 sa aj skúsení vodiči budú musieť prispôsobiť určitým zmenám.

Ako uvádza web Mytrenčín.sk, tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra informoval o mnohých zmenách, z ktorých sú niektoré skutočne zásadné. Úpravou prejdú napríklad pravidlá týkajúce sa príkazov a zákazov na križovatkách, či prechádzania cez plnú čiaru na pozemok.

Najzávažnejšou zmenou je zrejme to, že križovatka už nebude ukončovať príkazové a zákazové značky.

„Tie sa po novom volajú regulačné značky. Tým pádom sa mení aj rýchlosť a všetko ostatné. Na vstupe do obce už začiatok a koniec nebudú rušiť maximálnu povolenú rýchlosť. Tým pádom už na značke, ktorá určuje začiatok, alebo koniec obce, bude musieť osadiť i tabuľu s najvyššou povolenou rýchlosťou,“ povedali zástupcovia mesta Trenčín, ktorí sú vraj na zmeny pripravení.

„Naopak, ak pri vychádzaní z obce bude zvýšená rýchlosť a nebude na konci obce tabuľa, ktorá zmení rýchlosť, bude vodič musieť ísť tou rýchlosťou až do ďalšej obce. Pokiaľ nebude osadená nová značka, bude tá rýchlosť platiť cez celú obec. Na toto si budú musieť správcovia ciest dať pozor.“

Ďalšou podstatnou zmenou bude i to, že pozdĺžnu súvislú čiaru už budú vodiči môcť prechádzať len pri obchádzaní prekážky cestnej premávky, keďže pri odbočení na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom a na podobné miesta, bude musieť byť súvislá čiara na danom mieste prerušená.

Rovnako tak sa mení i význam čiary žltej farby, ktorá doposiaľ znamenala zákaz zastavenia a státia či zákaz státia, od apríla nebudú platiť, keďže žltou farbou sa už značia dočasné vodorovné značky.

Skeptickí Nemci: Ich plán ohľadom elektromobilov zlyháva!

Zdroj: Mytrencin.sk | Foto: Depositphotos