Slovenských študentov a ich rodičov čaká veľká zmena. Tá by mala oslobodiť rodičov a ich ratolesti od povinnosti negatívneho certifikátu vo všetkých okresoch, ktoré sa nenachádzajú v IV. stupni varovania. Informácia v dokumente o uznesení vlády by tak v reálnom prevedení znamenala ďalší krok k slobode.

Rodičia a ich deti, a teda žiaci predškolských zariadení ročníkov prvého a druhého stupňa i študenti stredných škôl, by už čoskoro mohli začať dýchať o čosi slobodnejšie. Cestou do školy by sa už nemuseli preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 s výnimkou tých, ktorí sú v IV. stupni varovania.

Od štvrtka (29. apríla) by mala byť udelená výnimka zo zákazu vychádzania (okrem okresov IV. stupňa varovania) na:

  1. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
  2. cestu dieťaťa materskej školy
  3. cestu žiaka prvého a druhého stupňa základnej školy
  4. cestu dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia
  5. cestu do vysokej školy na účel prijímacieho konania
  6. cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča podľa vyššie uvedených bodov a cestu späť v rámci okresu, ktorý nie je zaradený uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: rokovania.gov.sk