Už túto nedeľu sa účinkujúci zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome popasujú s ďalšími úlohami, ktoré si vyžrebovali a máme sa skutočne na čo tešiť.