Pozor! Až 168 tisíc obyvateľov Slovenska sa týka výzva, ktorá aktuálne už koluje nielen internetom a je skutočne naliehavá. Polícia vyzýva, aby ľudia zbytočne  nečakali do poslednej možnej chvíle.

Jedná sa konkrétne o držiteľov tzv. “ružových” vodičských preukazov, ktoré boli vydávané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004. Tieto vodičáky majú platnosť len do 31. decembra 2023, následne sa stanú neplatnými a ak ich majiteľov chytia policajti po tomto termíne, bude sa ich týkať možná pokuta vo výške 50 eur v blokovom konaní, v správnom konaní budete musieť uhradiť až 100 eur. Neplatný vodičák bude následne odobratý.

Samozrejme, tí, ktorí už aktívne nešoférujú a nemajú to v pláne, nemajú povinnosť ísť si vybaviť nový. Rovnako tak nie je povinnosť si vymeniť vodičský preukaz do konca roka 2023, no treba počítať s tým, že ak pôjdete na pŕislušné oddelenie dokladov v roku 2024, do vydania nového vodičáku nebudete oprávnení šoférovať.

O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde vodič požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Zdroj | Foto: FB/Polícia SR