Zatiaľ, čo pred dvadsiatimi piatimi rokmi mala mobil len hŕstka ľudí a okrem telefonovania, písanie SMS správ a nejakých základných funkcií ako boli hodiny alebo trebárs jednoduchá hra, sa na nich veĺa robiť nedalo. Dnes je všetko celkom inak. V mobiloch sa doslova vytvárajú paralelné svety.

„Dajte dieťaťu do ruky mobil a máte od neho pokoj,“ dalo by sa povedať. Samozrejme na chvíľu to je v pohode, avšak netreba si zatvárať oči pred tým, že nielen deti, ale aj dospelí, sú vo veľkom percente prípadov od mobilných zariadení závislí.

Aj preto prichádza zákaz používania mobilov na školách.

„Podľa výskumov OECD deti v neregulovanom prostredí používania mobilných telefónov majú preukázateľne horšie sústredenie na vyučovaní a v konečnom dôsledku aj výsledky vo vzdelávaní. Deti navyše trpia nervozitou, čo zhoršuje aj ich schopnosť učiť sa,” uviedol minister školstva pán Drucker.

Rezort podľa jeho slov návrhom reaguje na alarmujúce informácie a dáta o nepriaznivom vplyve mobilov nielen na študijné výsledky, no aj na duševnú pohodu žiakov, ktorí majú neustálu potrebu ich používať. Poukázal aj na príklady z iných krajín, ktoré v poslednom období zaviedli podobné opatrenia, ako sú trebárs Veľká Británia, Francúzsko či Švédsko.

Pre prvý až tretí ročník základných škôl (ZŠ) bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Vo vyšších ročníkoch bude o možnosti využívania telefónov rozhodovať buď učiteľ alebo budú môcť byť využívané len vtedy, ak je to v súlade so vzdelávaćim programom. Detaily ešte ministerstvo zverejní.

Zdroj: Topky | Foto: Depositphotos, IG/TV Noviny