Koncom minuleho roka sme vám priniesli článok, v ktorom sme na základe troch kľúčových premenných našli päticu “najzbytočnejších” slovenských okresov. Článok si môžete prečítať TU. Dnes sa pozrime na pravý opak, teda na tie najvýznamnejšie.

Ako sme dospeli k výsledku? 69 slovenských okresov (okrem bratislavských a košických) sme zoradili podľa počtu obyvateľov, počtu obcí ležiacich v nich a na základe ich rozlohy. Vo všetkych prípadoch šlo o údaje za rok 2022. Ten najvýznamnejší okres (ak by bol vo všetko prvý, by získaů 69x69x69 bodov, teda 328509 bodov, naopak, ak by bol niektorý vo všetkom posledný, získal by 1x1x1 bod, teda 1 bod.

TOP 5 najvýznamnejších okresov

5. miesto – okres Dunajská Streda

Podľa tohoto hodnotenia najvýznamnejší okres trnavského kraja, ktorý je vo všetkých troch ukazovateľoch medzi 6. a 10. miestom, celkovo však v súčine figuruje na slušnom 5. mieste. Žije v ňom viac ako 126 tisíc obyvateľov.

Bodovanie: 63 x 61 x 60 = 230 580 bodov