Koho určila Miriam za farmára týždňa?
Koho určila Miriam za farmára týždňa?

Miriam prehrala duel s Luciou a musela farmu opustiť. Všetci farmári už netrpezlivo očakávajú Kvetku, aby sa dozvedeli, koho Bubica určila za farmára týždňa. My to už vieme!