Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke varovanie v súvislosti s nevyhovujúcim výrobkom, ktorý sa nachádza na slovenskom trhu. V prípade, že ho používate pri pečení, okamžite s tým prestaňte. Výsledky kontroly totiž preukázali vážne nedostatky daného produktu!

Pracovníci Úradu verejného zdravotníctva upozornili na výrobok, pričom ide o ,,toro baking – silikónové košíčky na muffiny, EAN kód 8591177059691, Art. Nr. 263323″. Laboratórne výsledky preukázali, že spomínané formy nespĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsahu prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 %, laboratórne zistená hodnota je 0,749 %. „Úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR (…). Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ spresnil úrad.

Zdroj: ÚVZ SR | Foto: ÚVZ SR, Pexels