Tomáš rypol do Lenkinho frajera
Tomáš rypol do Lenkinho frajera

Na farmu sa vrátila spolu so všetkými farmármi aj Lenka Hrčková. Tomáš už asi  zabudol, akú výbušnú povahu má a začal do nej rýpať. Lenka sa do neho poriadne pustila!