Adela Banášová je jednou z mentoriek občianskeho združenia Divé maky. Aktívne sa podieľa na podpore talentovaných detí z rómskych rodín a stala sa tiež adoptívnou mamou na diaľku.