Nový rok nám len začal a svetoznámi umelci odchádzajú opäť do neba. Po smrti speváka Georga Michaela a slovenskej redaktorky Leony Kočkovičovej Fučíkovej do neba odišiel aj 79-ročný herec.