JE TO TU! Ministerstvo zverejnilo fázy očkovania, kedy príde rad na vás?

Dátum:

Vakcinácia proti ochoreniu Covid-19 bola spustená a registračný formulár je aktuálne prístupný pre všetkých, ktorí spĺňajú podmienku prvej alebo druhej fázy. Požiadať o očkovanie môže každý, kto patrí do momentálne otvorenej fázy. Pred samotným očkovaním je však potrebné o vakcínu požiadať vyplnením formulára, ktorý je priložený v linku nižšie.

Pred podaním vakcíny sa musíte registrovať. FORMULÁR Nájdete >>>TU<<<

Prvá fáza

1. zdravotníckym pracovníkom                                                                                      2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
4. terénnym sociálnym pracovníkom,
5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou

Očkovanie organizované pre väčšiu skupinu

1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu sa vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb,
2. osoby, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
3. osoby aktuálne absolvujúce ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

Druhá fáza

Vakcína sa podáva osobe, ktorá
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.

Tretia fáza

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo druhej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 75 rokov.

Štvrtá fáza

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze alebo tretej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 65 rokov.

Piata fáza

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze alebo v štvrtej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
3. s transplantáciou solídnych orgánov,
4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
16. s cirhózou pečene,
17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

6. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze alebo piatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu
9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS
11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
12. s obezitou – BMI vyšší ako 30
13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu
16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu
18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

7. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze alebo šiestej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom s vekom najmenej 55 rokov

8. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze alebo siedmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov

9. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom

10. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov

11. FÁZA

Vakcína sa podáva osobe, ktorá:
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze alebo desiatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: MZSR | Foto: FB/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zdieľať článok

Populárne články

Viac takýchto článkov
Podobné články

Minister školstva oznámil žiakom novinku: Tieto prázdniny sa RUŠIA!

Ministerstvo školstva pred pár týždňami prišlo s návrhom, ktorý...

Boris Valábik má toho dosť: Oficiálne končí na…!

Boris Valábik v roku 2017 oficiálne ukončil aktívnu hokejovú...

POLÍCIA zadržala známeho slovenského rapera: V aute mal mať…!

Nedávno zadržala polícia slovenského rapera Karla, ktorý mal pri...

Plačková má smolu: Na letisku ju opäť odchytila POLÍCIA!

Zuzana Plačková si len pred pár dňami mohla spolu...