V priebehu posledných dní pripravuje Štátny pedagogický ústav osnovy k novému voliteľnému predmetu pre žiakov základných škôl. Do zoznamu sa oficiálne pridá nová oblasť výučby, pričom v Trenčianskom kraji už niekoľko základných škôl aplikovalo tento predmet do vyučovania.

Kompletné osnovy budú zverejnené v máji budúceho roka na Metodickom portáli, no už teraz je jasné, že sa v zozname objaví absolútne nový predmet, ktorý má žiakov naučiť základné tradície ľudovej kultúry vo vlastnom regióne. Ide o predmet Folkloristika – ľudová výchova.

Žiaci Základnej školy sa tak dozvedia viac o tradičných výtvarných, speváckych, tanečných i hudobných prejavoch folklóru. ,,Skúsenosti s vyučovaním tohto predmetu zatiaľ v prvom ročníku primárneho vzdelávania potvrdzujú, že žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, Ľudovít Hajduk pre interez.sk.

Zdroj: interez.sk  |  Foto: Facebook