Slovenská republika pripravuje pre vodičov novinku v podobe razantnej zmeny, ktorá skomplikuje život nejednému vlastníkovi automobilu. Do platnosti by mala vstúpiť už od mája 2018!

Pokiaľ ste sa doteraz stali poškodeným účastníkom dopravnej nehody spôsobenej iným vozidlom, máte na výber z dvoch možností preplatenia opráv. Buď vám poisťovňa zaplatí opravu v servise, s ktorým má zmluvu, alebo vyčlení alikvótnu čiastku a vy si môžete dať auto opraviť svojpomocne. Čoskoro to však bude inak.

Podľa zmeny zákona budú musieť byť hlavné bezpečnostné prvky vozidla vymenené len v autorizovanom servise, čo sa odrazí i na výslednej cene. Táto novinka je v novele špecifikovaná nasledovne:

“Po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ako sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy a následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt”.

Čo z toho vyplýva? Zdá sa, že domácich majstrov venujúcich sa oprave áut takpovediac na kolene svitá na horšie časy. Podľa odborníkov totiž takýto “garážmajster” so zváračkou, kompresom a lakovacou pištoľou nedokáže „ťuknuté“ auto opraviť na vysokej úrovni, tak ako originálne autoservisy.

Zdroj: Topspeed.sk | Foto: YouTube