Od stredy (19. januára) vstupuje do platnosti nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, podľa ktorej budú povinné rúška nielen v interiéroch, ale aj exteriéroch. Z predmetného však platia určité výnimky, pričom prekryté dýchacie cesty musíte mať len v niektorých prípadoch.

Kým doposiaľ boli Slováci povinní mať prekryté dýchacie cesty len v exteriéroch, od stredy čaká všetkých zásadná zmena. V prípade, že nebudete schopní dodržiavať dvojmetrový odstup od ostatných ľudí, budete povinní mať nasadené rúško už aj vo vonkajších priestoroch. Respirátor taktiež bude povinný aj na hromadnom podujatí bez ohľadu na odstup od iných osôb.

Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom na hromadných podujatiach platia aj výnimky, ktoré sa oproti predchádzajúcej vyhláške nemenili. Konkrétne ide o:

  1. deti do 6 rokov veku,
  2. deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
  3. osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  4. osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  5. osoby pri výkone športu
  6. osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  7. výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  8. tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
  9. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
  10. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.3)

V prípade exteriérov sú výnimky doplnené aj o osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 metre, a taktiež o fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<

Zdroj: ÚZVSR