Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pacientov pred známym liekom. V jeho škatuľke sa totiž omylom nachádzajú aj blistre iného liečiva. Zamenený liek môžete vrátiť v lekárni. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v Čechách vydal varovanie pre pacientov. Balenie lieku Citalec 20 mg, ktorý sa používa na liečbu psychických ochorení, obsahuje aj blistre s iným liečivom. Jedná sa o ďalší liek Zirid 50 mg na gastrointestinálne potiaže, ktorý sa dostal do balenia zrejme nedopatrením u výrobcu liekov v Hlohovci: “V jednom balení liečivého prípravku Citalec 20 mg boli nájdené blistre iného liečivého prípravku (Zirid 50 mg). Zámena nastala s veľkou pravdepodobnosťou u slovenského výrobcu liekov, kedy vo výrobnej linke ostal prípravok z predchádzajúceho výrobného procesu. Pacientov môžeme uistiť, že nejde o falzifikát,” uviedli kontrolóri.

Podľa ďalších informácii náhodné užitie Ziridu nepredstavuje pre pacientov vážne ohrozenie zdravia, prejaviť sa však môže prerušenie užívania lieku Citalec, ktorý sa používa na liečbu depresii, strachu, úzkosti a bolesti. Zirid má urýchľovať trávenie a je určený na liečbu spomaleného vyprázdňovania žalúdka. V prípade tohto lieku nedôjde k celoplošnému sťahovaniu z trhu a v prípade, že si pacient takýto chybný blister objaví vo svojej krabičke Citalecu, môže ho nepoužitý vrátiť do lekárne.

Blistre Ziridu sa objavili v krabičke Citalecu
Ak blister Ziridu nájdete, vráťte ho nepoužitý do lekárne, Citalec sa môže užívať ďalej

Zdroj: sukl.cz │ Foto: Pixabay