V posledných mesiacoch bolo jednou z hlavných tém v parlamente zvýšenie dôchodkov. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, sľuboval v tomto smere veľké zmeny. Konečne sme sa dočkali a od júla štát zvyšuje životné minimum.

Štatistický úrad uskutočnil štúdiu, kde porovnával výdavky slovenských domácností pred rokom a dnes. Výsledky preukázali, že máme omnoho vyššie náklady na život. Tieto zistenia motivovali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a od 1. júla zvyšuje životné minimum zo 199,49 eura na 205, 07 eur.

Aj táto minimálna zmena zvýši sociálne dávky ako sú prídavky na deti či výšku minimálneho dôchodku. Ten zaviedlo Ministerstvo, pričom ide o ľudí, ktorí odpracovali 30 rokov a viac. Jeho výška je totiž násobkom životného minima a závisí od počtu odpracovaných rokov. Aj napriek tomu, že zmena je datovaná od 1. júla roku 2018, dôchodcovia zachytia vyššiu sumu až od 1. januára v budúcom roku.

Zmena výšky minimálneho dôchodku podľa počtu odpracovaných rokov od januára 2019

Zdroj: employment.gov.sk, socpoist.sk, pluska.sk  |  Foto: MPSVaR SR, Pixabay