základná škola

Ministerstvo školstva prichádza s viacerými návrhmi na zmenu, ktoré sú súčasťou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Najradikálnejším z nich je náhrada desaťročnej povinnej školskej dochádzky povinným vzdelávaním, ktoré bude po novom trvať 12 rokov.